Midjourney AI: Tạo những bức tranh nghệ thuật cho riêng bạn

Midjourney AI được sử dụng để tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp của riêng bạn chỉ với vài dòng mô tả dựa vào dữ liệu của hàng trăm họa sĩ nổi tiếng

IPhone 14 ế ẩm tại Trung Quốc

iPhone 14 ế ẩm tại Trung Quốc. Thống kê cho thấy doanh số bán thế hệ iPhone 14 trong 3 ngày đầu tại Trung Quốc thấp hơn 11% so với thế hệ iPhone 13.