Chiến lược giao dịch forex: Quản lý tiền

Làm thế nào bạn có thể có lợi nhuận trong giao dịch forex? Giao dịch forex có khó không và làm thế nào để bạn có lợi nhuận cao nhất

Gird Trading là gì? Tìm hiểu cách thức giao dịch dạng lưới

Giao dịch lưới hay còn gọi là Gird Trading là dạng giao dịch mà các lệnh được đặt xung quanh mức giá tại một thời điểm để tạo thành một hệ thống lưới các lệnh nhắm...

Hệ thống giao dịch 3 màn hình của Alexander Elder

Các nhà giao dịch mới thường tìm kiếm một công cụ ma thuật - một chỉ số giúp họ kiếm được lợi nhuận lớn. Họ có thể gặp may mắn trong một thời gian, nhưng cuối cùng, phép màu...